Ledare. Tomas Kåberger.

2021-11-15 03:00
Bild: TT
Puffetikett
Dagens ETC

Dåligt för hela Sverige när borgerliga partier hetsar mot solceller

Solceller som kopplas till nätet konkurrerar ut den dyraste elproduktionen i systemet. Det är i nästan hela världen el från fossileldade elverk.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Solceller gör stor klimatnytta. Tyska Fraunhofer-institutet publicerar regelbundet rapporter om solcellsindustrin utveckling som visar hur branschen växer, kostnaderna sjunker och effektiviteten blir allt bättre. I den rapport som publicerades i somras visar man att den tid ett solcellssystem behöver producera el för att ge tillbaka den energi som använts i tillverkningen minskat: från tio år i slutet på 1900-talet till ett enda år 2020!

Detta är viktigt om man vill undvika riskerna för ohanterligt snabba klimatförändringar. Solceller som kopplas till nätet konkurrerar ut den dyraste elproduktionen i systemet. Det är i nästan hela världen el från fossileldade elverk.

I norra Sverige skulle man ibland kunna hävda att man ibland exporterar så mycket el att man inte kan konkurrera ut mer kolkraftverk. Men där kommer solel istället att användas för att ersätta kol i järn- och stålindustrin och det ger också stor reduktion av koldioxidutsläppen per kWh solel.

Även med kinesiska solceller producerade med el ur ett system med kolkraft minskar solcellerna koldioxidutsläppen snabbt. Även i norra Sverige där de ersätter fossila bränslen i industrin har det kompenserat för utsläppen i Kina redan efter några enstaka år och kan sedan producera fossilfri el i ytterligare flera decennier.

Njutbart!

En självklar del av en industriell utveckling där modern teknik ger lönsamhet och global konkurrenskraft genom att slå ut importerade fossila bränslen.

Men det är just det. De som säljer dessa fossila bränslen till Europa vill inte att det ska gå så bra. För dem gäller det att fördröja genom att förvirra.

Just nu sprids därför diffust underbyggda historier som hävdar motsatsen på olika sociala medier. De är uppbyggda på överdrivna siffror om hur mycket energi det går åt för att producera solceller, ibland med hänvisning till gamla källor. Sedan hävdar man att solelen i Europa inte tränger ut den dyraste fossila elproduktionen utan låtsas att det är en mix med förnybar el. Trots att Kina har en högre andel förnybar el än världen i medeltal så framställer man Kinas elproduktion som om det bara var kol. Därmed ser solceller dåliga ut.

Tyvärr är det inte bara ryska trollfabriker som sprider sådana rykten. Ebba Busch, partiledare för ett av de mest teknikkonservativa riksdagspartierna, skrev en sådan artikel i Aftonbladet för ett par veckor sedan. Kommunpolitiker från andra teknikkonservativa partier har förbjudit villaägare att lägga solceller på sina tak.

Att svenska politiker låter sig påverkas mer av nättroll än av forskningsresultat är ett hot mot Sveriges industriella utveckling. Därmed också mot vårt framtida ekonomiska välstånd. Det kommer också öka risken för ohanterliga klimatförändringar.

En annat försök till vilseledande kommer från den organisation man förväntar sig ska företräda de svenska företagen. De har anlitat en konsult som fått producera en rapport som sägs visa att ett elsystem med endast förnybar energi blir dyrare än ett som liknar dagens.

I verkligheten ser vi enorma kostnader för reaktorbyggen i Finland, Frankrike, USA och Storbritannien där man samtidigt bygger billigare vindkraft. Den internationella energimyndigheten IEA kallar solel ”den billigaste elen i världshistorien”. Konsultföretag såsom Bloomberg och Lazard visat att sol- och vindel är betydligt billigare är kol- och kärnkraft. Resultatet är därför svårt att tro på.

Professor Lennart Söder på KTH har granskat hur denna konsult byggt sin datormodell för att få detta orimliga resultat. Söder hittade ett vanligt trick: Kostnader för nya kärnreaktorer som är orimligt låga, samtidigt som solel slutar bli billigare och el från vindkraftverk till havs ska kosta lika mycket 2045 som el från Lillgrund gjorde för ett decennium sedan. Redan detta gör resultaten irrelevanta. Men det räckte inte för att få det avsedda resultatet.

Man var också tvungen att frångå EU:s frihandel och begränsa utbytet av el för att få upp elpriset i Sverige. Orimliga antaganden att vattenkraften aldrig producerar mer än under ett torrår, att vindkraften inte kan byggas ut så som Svensk Kraftnät räknat med och att man bortsett från den ekonomiskt motiverade lagringen av vätgas eller järnsvamp för att utnyttja bara den billigaste elproduktionen i stålindustrin.

Man skulle kunna skratta åt denna modell av framtiden om inte organisationer och konservativa partier hänvisar till den i sin propaganda.

De tänker offra frihandeln inom EU och driva upp elpriset i Sverige med konstiga begränsningar för att stoppa den energitekniska utvecklingen och bevara dagens teknik. Skulle de regleringar de beskriver införas skulle svensk industri slås ut av höga elpriser. Det skulle inte bli något fossilfritt stål från Sverige, inga batterier och inga elbilar.

Sådan industri skulle då istället hamna i södra Europa eller Mellanöstern och drivas av billig solel.

Solceller gör ju inte bara klimatnytta.

I verkligheten gör solceller också ekonomisk nytta.

Tipsa om artikeln via e-post
Tomas Kåberger
Tomas Kåberger 

Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Han var tidigare generaldirektör för ­Energimyndigheten. Ledarskribent i Dagens ETC.